Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05/04/2016 tarihli ve 19558 sayılı yazısı. Üniversitemiz bünyesinde “Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulması teklifimizin, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30/03/2016 tarihli toplantısında uygun görülmüştür